מילון מונחים

מילון מונחים
מילון מונחים
טאקוונדו 
(דרך החיים של הבעיטה והאגרוף)
כספי דב
 
 
ספירה בקוריאנית
1 = אָנה
2 = דוּל
3 = סֶט
4 = נֶט
5 = טָאסוֹט
6 = יֶסוֹט
7 = יֶלגוּפ
8 = יֶידוּל
9 = הָהוֹפ
10 = יוּל
חלקי הגוף
למעלה – אולגול
מרכז הגוף – מומטונג
גוף תחתון – ארה
 
יסודות
עמידה
עמידה סגורה (עמידת דום) – מואה סוגי
עמידה פתוחה (ברוחב הכתפיים) - צ'ומבי סוגי
עמידה קצרה/הליכה קדימה – אפ סוגי
עמידה ארוכה/התקפה קדימה – אפ קובי
הגנה
חסימה – מאקי
הגנה תחתונה/למטה - ארה מאקי
הגנה אמצעית - מומטונג מאקי
הגנה עליונה/למעלה - אולגול מאקי
אחיזה – ג'אבקי
תקיפה
התקפה - צ'יגי
תקיפה באגרוף – ז'ירוגי


חלקי גוף לתקיפה והגנה
אגרוף – ג'ומוק
גב האגרוף - דונג ג'ומוק
אגרוף פטיש – (כרית האגרוף) – מא ג'ומוק
אגרוף חלקי (עם אצבעות מקופלות קדימה - (פיונ ג'ומוק
אגרוף עם אמה מקופלת ובולטת - סוסומ-ג'ומוק
אגרוף עם אצבע ובוהן פתוחים – צבט – ג'יפקא ג'ומוק
יד – סוֹנ
להב היד – סונאל
להב היד העליון – לצד הבוהן – סונאל דאונג
גב כף היד עם אצעות פתוחות – סונ דאונג
קצה באצבעות ביד פתוחה (מיושרות) פיונ סונק קוט
אצבע ואמה פתוחות - צורת מספריים - קאווי סונק קאוט
אצבע מיושרת קדימה – האנ סונק קאוט
שתי אצבעות מיושרות – מאונדו סונק קאוט
שלוש אצבעות מיושרות – מאונס סונק קאוט
כל האצבעות מקובצות – מודומ סונק קאוט
אגרוף צד פנים ( כרית היד והאצבעות) – קומ סונ
כרית כף היד במצב יד פתוחה – באטאנג סונ
שורש היד – כלפי מעלה ( יד מקופלת מטה) - קופינ סונ מוק
קשת פנימית של כף היד – בין הבוהן לאצבע - אגווי סונ
אמה – פאלמוק
צד חיצוני – באקט פאלמוק
צד פנימי – אנ פאלמוק
בסיס חיצוני – דאנג' פאלמוק
בסיס פנימי – מיט פאלמוק
מרפק – פאלקופ
כף רגל – באל
כרית כף הרגל - אפ צ'וק
עקב כף הרגל – דווי צ'וק
קצות האצבעות – באלק קוט
להב כף הרגל – באל נאל
כרית פנימית קשתית – באל נאל דאונג
עקב – דוויק קומ צ'יי
תחתית כף הרגל – באל באדאק
גב כף הרגל – באל דאונג
שוק - ג'אונגגאנגיי
ברך – מורופ
טכניקות דוויט-קובי לפי עריכה של אורן
טכניקות צ'וצ'ום-סוגי לפי עריכה של אורן


טרמינולוגיה מתוך הפומסה 

טה גוק סאם ג'אנג - 3 - לפי עריכה של אורן ודב
טה גוק סה ג'אנג - 4 - לפי עריכה של אורן ודב
טה גוק או ג'אנג - 5 - לפי עריכה של אורן ודב
טה גוק יוק ג'אנג - 6 - לפי עריכה של אורן ודב
טה גוק צ'יל ג'אנג - 7 - לפי עריכה של אורן ודב
טה גוק פאל ג'אנג - 8 - לפי עריכה של אורן ודב
פום-סה קוריאו - 9 - לפי עריכה של אורן ודב

Share by: