פומסה

" פּוּמסֵה " - זהו שם של תבנית קבועה של טכניקות הגנה והתקפה של טאקוונדו. טכניקות אלו מייצגות קרב דמיוני בין המבצע לבין יריב דמיוני, או מספר יריבים.
תרגום המילה "פומסה", מחלק אותה לשני חלקים: 
האחד, "פום", מייצג את המילה "תנועה". 
השני, "סה", מייצג את המילה "מצב". 
כלומר, מעבר מטכניקה אחת לשנייה בתנועה, עד לסיום התבנית.
Taeguek Il Jang
(טה גוק איל ג'אנג (פומסה #01

Taeguek Ee Jang
(טה גוק אי ג'אנג (פומסה #02
סרטון איטי לדוגמא ע"י סיני

Taeguek Sam Jang
(טה גוק סאם ג'אנג (פומסה #03
סרטון איטי לדוגמא ע"י סיני

Taeguek Sa Jang
(טה גוק סה ג'אנג (פומסה #04
סרטון איטי לדוגמא ע"י סיני

Taeguek Oh Jang
(טה גוק או ג'אנג (פומסה #05
סרטון איטי לדוגמא ע"י סיני

Taeguek Yuk Jang
(טה גוק יוק ג'אנג (פומסה #06
סרטון איטי לדוגמא ע"י סיני

Taeguek Chil Jang
(טה גוק צ'יל ג'אנג (פומסה #07
סרטון איטי לדוגמא ע"י סיני

Taeguek Pal Jang
(טה גוק פאל ג'אנג (פומסה #08

——————————————————————————–

טכניקות דוויט-קובי לפי עריכה של אורן
טכניקות צ'וצ'ום-סוגי לפי עריכה של אורן


 
Share by: